สภามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ปกข่าว ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 ทั้งพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 31 รูป โต๊ะอิหม่ามขอดุอาร์ ของศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาคริสต์นำสวดขอพรและพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

สถาปานามวล. ปี 31 -1
สถาปานามวล. ปี 31 -2
สถาปานามวล. ปี 31 -3
สถาปานามวล. ปี 31 -4
สถาปานามวล. ปี 31 -5

          29 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 31 รูป พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 โดยมีนายราชันห์ สังเมฆ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พันเอกธรรมรัตน์ อองพลากร เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 41 พันตำรวจเอกพฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี

สถาปานามวล. ปี 31 -6
สถาปานามวล. ปี 31 -7
สถาปานามวล. ปี 31 -8

          จากนั้นพิธีการในหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31  ต่อด้วยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและมอบรางวัลแก่บุคลากร โดย นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 100 คน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 25 ปี จำนวน 85 คน และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาปานามวล. ปี 31 -10
สถาปานามวล. ปี 31 -9

ข่าวโดย นางชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นางชลธิชา ลิมปิติ /นายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนสื่อสารองค์กร
               
นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Facebook Comments Box