ติดต่อ

ตรา จภ. หน้าอาคารบริหาร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคาร D ชั้น 8 โซน 4 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ย้ายสำนักงานชั่วคราว)
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์: 0 7567 3817, 0 7567 3821, 0 7567 3841, 0 7567 3846