สำนักงานสภามหาวิทยลัย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ร่วมถวายพระพร 16 ธ.ค. 65-1
ร่วมถวายพระพร 16 ธ.ค. 65-2

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.39 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร ณ โถงกลางอาคาร A ชั้น 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล.

ร่วมถวายพระพร 16 ธ.ค. 65-3
ร่วมถวายพระพร 16 ธ.ค. 65-4

ข่าวและภาพโดยส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments Box