DSC_0791

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนักพระราชวังได้จัดวันบำเพ็ญกุศลของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเจ้าภาพ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร รวม 50 คน ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจุดเทียนหน้าพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร

ภาพและข่าวโดย ส่วนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box