การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2567

ปกข่าวประชุมสภา 4-2567-2

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนัยวิภาส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมช่อประดู่ อาคาร A ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

Facebook Comments Box