การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567

ปกข่าวประชุมสภา 1-2567

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนัยวิภาส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
          โดยในการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้มอบชุดของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่ท่านนายกสภาฯ อุปนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ น.พ. วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ทุ่มเทช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการปรับระบบการเรียนการสอนจากไตรภาคมาเป็นทวิภาคด้วย

ประชุมสภาฯ 1-2567-4 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-5 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-7 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-8 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-9 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-10 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-11 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-12 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-13 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-14 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-6 (Large)
ประชุมสภาฯ 1-2567-15 (Large)

ประมวลภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณ
ภาพและข่าวโดย : งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments Box