สภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร

ปกข่าวทำบุญสำนักงาน กทม

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร ภายหลังการปรับปรุงสำนักงานแล้วเสร็จ จัดพิธีถวายเครื่องบูชาท้าวหิรัญพนาสูร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ พิธีสงฆ์ทำบุญสำนักงาน และงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรกของปีประเดิมสำนักงานโฉมใหม่

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสปรับปรุงสำนักงานกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมสำหรับรองรับภารกิจด้านการเรียนการสอน การจัดประชุม การอบรม สัมมนา เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานกรุงเทพมหานคร ตลอดจนใช้สำหรับให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดพิชยญาติการามวรวิหาร มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีเจิมป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประพรมน้ำมนต์สำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องตุมปัง 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์

ทำบุญสำนักงาน กทม -1 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -2 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -3 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -4 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -5 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -6 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -9 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -7 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -8 (Large)

          โดยในช่วงเช้า เวลา 09.09 น. ของวันเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องบูชาท้าวหิรัญพนาสูร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ ณ รูปเคารพท้าวหิรัญพนาสูร บริเวณด้านหน้าอาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยและบุคลากร ตามความเชื่อที่ว่า ท้าวหิรัญพนาสูร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ โดยเฉพาะในเขตพญาไท จะมีศาลท้าวหิรัญพนาสูร ประดิษฐานอยู่ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนสักการะบูชา ขอพรในเรื่องของสุขภาพ ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องโชคลาภ อำนาจ และความร่มเย็นเป็นสุข

ทำบุญสำนักงาน กทม -10 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -11 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -12 (Large)

          ภายหลังเสร็จสิ้นจากพิธีทำบุญสำนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ใช้โอกาสนี้ จัดงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 โดยนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในทุกเป้าประสงค์ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ทุ่มเททำงานช่วยเหลือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในทุกภารกิจด้วยความกรุณายิ่งเสมอมา

ทำบุญสำนักงาน กทม -13 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -14 (Large)
ทำบุญสำนักงาน กทม -15 (Large)

ประมวลภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณ
ภาพและข่าวโดย : งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments Box