การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8/2566

ปกข่าวประชุมสภา 8-2023

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 
Facebook Comments Box