ปกข่าว ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่

Read More »
Facebook Comments Box