สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จัด Big Cleaning Day ต้อนรับวันสงกรานต์

ปกข่าว Big Cleaning day 2-2566

        12 เมษายน 2566 – ในโอกาสของวันสงกรานต์ปีนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อร่วมมือกันในการทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่การทำงานส่วนตัวและส่วนกลางของสำนักงาน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 5ส ที่ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมีความสะอาดและสะดวกในการทำงานอยู่เสมอ
        Big Cleaning Day ในครั้งนี้มาในธีมของสวัสดีวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยบุคลากรได้จัดระเบียบโต๊ะทำงาน และพื้นที่ส่วนกลางให้มีความสะดวก สะอาด ก่อนวันหยุดยาวที่จะมาถึง เพื่อให้การกลับมาทำงานวันแรกหลังวันหยุดยาวมีความพร้อมในการทำงานอย่างเต็มที่

ข่าว – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Big Cleaning day 2-2566 -1
Big Cleaning day 2-2566 -2
Big Cleaning day 2-2566 -3
Big Cleaning day 2-2566 -4
Big Cleaning day 2-2566 -6
Big Cleaning day 2-2566 -5
Facebook Comments Box