2018-01-15_151109

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี อวยพร 84 ปี นายกสภามหาวิทยาลัย

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2560 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Panisea 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งส่งท้ายปี พ.ศ.2560 โดยในการประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ อวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน ร่วมแสดงยินดี

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments Box