สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"

ปกข่าว-ผ้าไทยใส่ให้สนุก

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ได้เชิญชวนบุคลากรร่วมแต่งกายผ้าไทย เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี และจัดกิจกรรม ส่งภาพถ่ายประกวดโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นการดำเนินตามนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการใช้และสวมผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และรณรงค์ให้สวมผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี โดยให้ส่วนราชการเป็นแบบการแต่งกายและประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อย่างแพร่หลายตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีคอนเซ็ปต์ หรือแนวคิดที่ว่า “ผ้าไทย ใส่ด้วยกัน ยังไงก็สนุก” และ “ผ้าไทย ถ่ายมุมไหน ยังไงก็สนุก”โดยบุคลากรของหน่วยงานจะมีการแต่งกายชุดผ้าไทยในทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำ

ผ้าไทย ใส่ด้วยกัน ยังไงก็สนุก
ผ้าไทย ถ่ายมุมไหน ยังไงก็สนุก
Facebook Comments Box