สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมกับกระทรวง อว.และสถานศึกษาทั่วประเทศ

ร่วมลงถวายพระพรชัยมงคล 1

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.50 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ บริเวณโถงกลาง อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล. พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน

ร่วมลงถวายพระพรชัยมงคล 2
ร่วมลงถวายพระพรชัยมงคล 3
ร่วมลงถวายพระพรชัยมงคล 4
ร่วมลงถวายพระพรชัยมงคล 5

ข่าวและภาพโดยส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments Box