สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี 2567

ปกข่าว วันสงกรานต์

        เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567” ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ
        โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬากล่าวรายงาน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติและผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน เพื่อรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 70 คน
        ภายในงานได้เชิญผู้สูงอายุในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างยาวนาน ให้ลูกหลานชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รดน้ำดำหัวขอพร พิธีสงฆ์และการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน มีกิจกรรมการแสดงจากชมรมนาฏศิลป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา กิจกรรมรำวงย้อนยุค มีกลองยาวมาร่วมสร้างความสนุกสนาน การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี และรางวัลผู้สูงอายุรำสวยประจำปี และบริการซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณข่าวและภาพข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสงกรานต์02
ข่าวสงกรานต์03
ข่าวสงกรานต์05
ข่าวสงกรานต์06
ข่าวสงกรานต์07
ข่าวสงกรานต์08
Facebook Comments Box