การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2567

ปกข่าวประชุมสภา 3-2567

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 
Facebook Comments Box