การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2567

ปกข่าวประชุมสภา 2-2567

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 
Facebook Comments Box