สำนักงานสภามหาวิทยลัยร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2566

ปกข่าว วันวีรไท 2566

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมวางพวงมาลาในพิธีสดุดีวีรไทย 2484 ครบรอบปีที่ 82 ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยมี พล.ท. ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีและมีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่บ้านท่าแพ และทหารไทยได้เข้าต่อสู้ป้องกันเกิดการสู้รบกันจนถึงขั้นตะลุมบอน ณ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นกองทัพไทยต้องสูญเสียกำลังทหารและยุวชนทหารที่มาสู้รบในจังหวัดปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช รวมกว่า 100 นาย ดังปรากฏนามจารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ ทั้ง 6 ด้าน

จากเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนั้น ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อจ่าดำ หรืออนุสาวรีย์วีรไทย ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าบรรดาทหารหาญที่พลีชีพต่อสู้ข้าศึกเพื่อปกป้องมาตุภูมิ ยืนตระหง่านบนจุดที่ได้สู้รบปกป้องปฐพีไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน

วันวีรไท 2566

ข่าวโดยส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments Box