สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม
WU INNOVATION DAY 2023

ปกข่าว งาน WUID 2023
WUID 2023-01
WUID 2023-02

        วันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน ใน “WU INNOVATION DAY” ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        งาน “WU INNOVATION DAY” เป็นเวทีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสนำเสนอผลงานต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และมีความสร้างสรรค์ในหลากหลายด้าน ตามลักษณะงานและความถนัดของแต่ละหน่วยงาน
        การนำเสนอผลงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเรื่องของการเปลี่ยนการเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี จัดอยู่ในประเภทกระบวนการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดเวลาในการจัดการเลือกตั้งให้มีความประหยัด สะดวกและรวดเร็ว จุดเด่นของการปรับปรุงกระบวนการในครั้งนี้อยู่ที่การนำ QR Code มาช่วยในกระบวนการยืนยันตัวตน ทำให้มีความรวดเร็วในการใช้งานและช่วยให้นับจำนวนผู้มาใช้สิทธิได้รวดเร็วกว่าการใช้กระดาษอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลและแบ่งปันความรู้อีกด้วย

ข่าว – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box