สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2566

สสม. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 ก.ค. 66 -1

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ และร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยสืบไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สสม. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 ก.ค. 66 -2
สสม. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 ก.ค. 66 -3
สสม. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 ก.ค. 66-4
สสม. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 ก.ค. 66 -5-2

         ภาพโดยนางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ  ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา

Facebook Comments Box