ไม่มีหมวดหมู่

June, 2017

  • 29 June

    การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    โดยขอให้พนักงานแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 31 กฤกฎาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้นำไปใช้ประกอบการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าวนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านระบุชื่อและนามสกุลจริงของผู้แสดงความคิดเห็น และใช้ถ้อยคำที่สุภาพและสร้างสรรค์ ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวร้ายป้ายสี หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาท ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ