ข่าวสภามหาวิทยาลัย

ปกข่าวทำบุญสำนักงาน กทม

สภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร

สภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญสำนักงานกรุง

สภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร Read More »

ปกข่าวสวัสดีปีใหม่ อดัตกรรมการสภาและอดีตอธิการ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่อดีตกรรมการส

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี Read More »

ข่าวผลการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ-01

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทน

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง Read More »