ข่าวสภามหาวิทยาลัย

ปกข่าวประชุมสภา 7-2023

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2566​

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2566 นายธี …

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2566​ Read More »

ปกข่าว เสนอชื่อนายกสภาฯ 2

ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ &nbsp …

ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ปกข่าวประชุมสภา 6-2023

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2566​

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2566 นายธี …

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2566​ Read More »

ข่าวผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภาฯ

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ …

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป Read More »