ข่าวทั่วไป

ปกข่าว วันวีรไท 2566

สำนักงานสภามหาวิทยลัยร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2566

สำนักงานสภามหาวิทยลัยร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ปร

สำนักงานสภามหาวิทยลัยร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2566 Read More »

ปกข่าว สัมนารายงานผลฯ ก.พ.

สำนักงานสภามหาวิทยลัยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานสภามหาวิทยลัยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ

สำนักงานสภามหาวิทยลัยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐ Read More »

ปกข่าว ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีสดุดีและไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »