โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมี → รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

Facebook Comments Box

About wichukorn dandecha

Check Also

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี …